สองสตรีภาคเหนือรับรางวัลสตรีทำงานดีเด่นวันสตรีสากล

14/3/2008


ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2551 หน้าที่ 7

เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2551 กระทรวงแรงงานมอบรางวัลแก่สตรีดีเด่นวันสตรีสากล โดยเชียงใหม่-ลำพูนได้รับโล่คนละ 1 รางวัล
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 51 กระทรวงแรงงาน ได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล

โดยมอบโล่ แก่สตรีดีเด่นในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ณ กระทรวงแรงงานกรุงเทพฯ โดยมีนางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี มี นางเยาวเรศ ชินวัตร ประธานสภาสตรีแห่งชาติมาร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับโล่รางวัลสตรีดีเด่นประเภทต่างๆ โดยในจังหวัดเชียงใหม่ มีนาง ศิริพร ตันติพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด และ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น และนางจันทนี เทียนวิจิตร นายกสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ , ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และในตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลสตรี ทำงานดีเด่น ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการในสถานประกอบการขนาดใหญ่
‹ Back
Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
สำนักงานเชียงใหม่ เลขที่ 164/98 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow