ประวัติความเป็นมาขององค์กร


วีระพันธุ์ ตันติพงษ์  
          บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งโดย เภสัชกรวีระพันธุ์ ตันติพงษ์ จบการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต ปี 2511 สาขาสมุนไพรชั้นสูง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษาแล้ว ได้เป็นผู้แทนแนะนำยาให้แก่แพทย์และเภสัช บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮน์ (ไทย) จำกัด เป็นเวลากว่า 5 ปี ในปี 2516 ได้ก่อตั้งร้านขายยาเภสัชภัณฑ์ ที่สี่แยกช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับรับน้ำผึ้งจากเกษตรกรมาจำหน่ายที่ร้านขายยาด้วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเนื่องจากเมื่อรับน้ำผึ้งมาขายที่ร้านขายยาทำให้พบกับคำถามจากลูกค้าที่มาซื้อว่าทำไมน้ำผึ้งที่ขายถึงมีคุณภาพและมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสีกลิ่นและรสชาติ เภสัชกรวีระพันธุ์ ซึ่งมีความสนใจผลิตภัณฑ์ผึ้งและสมุนไพรไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงตัดสินใจพลิกผันชีวิตเภสัชกรเซ้งร้านขายยามาก่อตั้งฟาร์มผึ้งและเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งด้วยตัวของท่านเองเพื่อที่จะศึกษาว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้งอย่างไรให้ได้คุณภาพในขณะที่ทำฟาร์มผึ้ง ท่านก็ได้ศึกษา และค้นพบความอัศจรรย์ในรวงผึ้งว่ามีสิ่งล้ำค่าต่อสุขภาพอีกมากมายนอกจากน้ำผึ้ง ไม่ว่าจะเป็นรอยัลเยลลี่ เกสรผึ้ง และโพรโพลิส ซึ่งผลิตภัณฑ์จากผึ้งเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ของผู้รักษาสุขภาพเชิงป้องกัน เมื่อพบความมหัศจรรย์นี้

บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด  
           ต่อมาจึงได้ก่อตั้งบริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด ขึ้นครั้งแรกในปี 1 กรกฏาคม 2530 ซึ่งบริษัท ฯ เริ่มต้นมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนจนพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อประกอบกิจการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สินค้าของบริษัท ฯ เป็นสินค้าธรรมชาติที่ได้จากผึ้งอันได้แก่ น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง รอยัลเยลลี และโพรโพลิส ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “คุณธรรม จริยธรรม นำธุรกิจ” และนโยบายคุณภาพขององค์กรคือ “ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล” ซึ่งทางบริษัทฯ ยึดมั่นตลอดมาในการบริหารและการจัดการที่ตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสินค้าและการให้บริการควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรอย่างต่อเนื่อง


Company Profile


          ด้วยเหตุนี้ บริษัท บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด จึงมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้ง โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านเภสัชกรรมและควบคุมการผลิตโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2000, GMP & HACCP Codex จาก BVQI และในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000:2004 จาก SGS จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาหารปลอดภัย ISO22000:2005 GMP & HACCP Codex จาก SGS กว่า 30 ปี ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผึ้ง เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค (Green, Clean & Safety)

History

          นอกจากนั้นทางบริษัท ฯ ยังเน้นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากผึ้งอันเป็นเอกลักษณ์และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง อันจะนำมาซึ่งการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล
Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
สำนักงานเชียงใหม่ เลขที่ 164/98 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow