บีโปรดักส์อินดัสตรี้ สร้างองค์กรผึ้งสุขยั่งยืน

20/12/2010


ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 ธันวาคม 2553
เรียบเรียงโดย คุณจีราวัฒน์ คงแก้ว

ผึ้งขยันงาน ช่างสะสม รักพวกพ้อง เช่นเดียวกับคุณสมบัติเด่นของ "บีโปรดักส์" ที่ทำให้ธุรกิจนี้สามารถคว้ารางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน จากสถาบัน ป๋วยอึ้งภากรณ์ และรางวัล ชมเชย ผลงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทธุรกิจขนาดย่อม

แม้จะเป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่นักและซ่อนตัวในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ชื่อเสียง บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ ขจรขจายไปไกลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งรางวัลต่างๆที่การันตีความดี ขององค์กร

ภายใต้หลักปรัชญาธุรกิจ "ยั่งยืน และมีความสุข" ของสองผู้บริหารนักพัฒนา "วีระพันธุ์ - ศิริพร ตันติพงษ์"
"โอกาส รายได้ "อาจจะเป็นคำตอบของนักธุรกิจหลายคนที่ริเริ่มบุกเบิกธุรกิจตัวเอง แต่สำหรับเภสัชกร วีระพันธุ์ ตันติพงษ์ จุดเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจ แค่อยากให้คนไทยสุขภาพดีด้วยลำแข้งของตัวเอง

"ผมอยากให้คนไทยสุขภาพดีและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ไม่ต้องสูญเสียเงินที่หามาทั้งชีวิตไปกับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเอง เขาควรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ในราคาประหยัด"
ในตอนนั้นเองที่ผู้บริหารนักคิด มองไปยัง "ผึ้ง" สัตว์ตัวเล็กๆ ที่สามารถผลิตของดีมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มหาศาล และไทยก็เป็นแหล่งผลิตผึ้งที่ดีที่สุดในเอเชีย

พวกเขาจึงทุ่มเทวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากหลากรูปแบบตอบสนองตลาดทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์ และการผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอางและยา

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงสร้าง "อนาคต" ให้ธุรกิจ หากยังรวมถึง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในเครือข่ายของพวกเขาเอง
จากความเชื่อที่ว่าองค์กรเติบโตได้ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเติบโตตาม บีโปรดักส์ จึงมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ผึ้งให้ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงคอยให้คำปรึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ เรียกว่า เป็นการพัฒนาไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน

ผลพลอยได้ที่ตามมา คือสามารถได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
การเดินเกมธุรกิจแบบองค์กรผึ้ง อยู่บนนโยบาย "คุณธรรม จริยธรรม นำธุรกิจ" เป็นคำตอบของการเติบโตตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา
การใช้เข็มทิศนำทางอย่าง "คุณธรรม" และ "จริยธรรม" ไม่เพียงถูกนำมาใช้เพื่อผู้บริโภคผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมที่พวกเขาอยู่ร่วมด้วยเท่านั้น หากยังรวมถึง เหล่า "มนุษย์ผึ้ง" ทีมงานกว่า 30 ชีวิต ด้วย

"คุณค่าของพนักงานไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้เฉกเช่นเครื่องจักร หากแต่เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร"
นี่คือ คำเชื่อมั่นของผู้บริหารองค์กรผึ้งที่บอกเราว่า พวกเขาเติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาได้อย่างทุกวันนี้ ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านพ้นวิกฤติ ก็ด้วยพลังของพนักงานที่เป็นเหมือน "หัวใจ" ขององค์กร

การให้ความสำคัญกับ "หัวใจ" ดวงนี้สะท้อนอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรแบบ ชาวผึ้ง บนจุดยืนในการดูแลและเอื้ออาทรต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมโดยยึดถือพนักงานเหล่านี้เป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกับเหล่ามวลผึ้งที่ให้ความสำคัญกับผึ้งงาน

ทั้งการทำ Happy work place ความสุข 8 ประการในที่ทำงานให้กับฝูงผึ้งของพวกเขากิจกรรมมากมายผุดพรายตามมา เพื่อหวังให้พนักงานมีความสุข สามารถดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงานมีแรงจูงใจในการทำงาน ผลพลอยได้ที่สำคัญคือ ผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สร้างคนที่รักและผูกพันกับองค์กร ขึ้นมาได้อีกมหาศาล

บีโปรดักส์ อินดัสตรี้ ไม่ใช่องค์กรยักษ์ใหญ่ที่มีเงินถุงเงินถังมหาศาล การแก้ปัญหาเพื่อพนักงานในหลายๆ ครั้ง จึงต้องอาศัย วิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์
เช่นเดียวกับการทำโครงการเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับพนักงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหนักอก ที่อดีตพนักงานชาวผึ้งเคยใช้จ่ายเกินตัว ต้องมาเบิกเงินล่วงหน้า หรือกลายเป็นหนี้นอกระบบโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปีแรกๆ ของการตั้งต้นธุรกิจ แน่นอนว่าเวลานั้นองค์กรผึ้งยังเล็กๆ ไม่ได้มีเงินมากมาย การจะหาเงินทุนมาเป็นเงินกู้ให้พนักงานจึงต้องใช้ "พลังความคิด" มากกว่า "พลังทรัพย์ "

เราเริ่มธุรกิจด้วยเงินทุนเพียง 5 หมื่นบาท ผ่านมา 23 ปี บีโปรดักส์อินดัสตรี้ เติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เราทำได้เพราะเราทำงานอย่างผึ้ง ขยันเหมือนผึ้ง เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากผึ้ง

"จะหาเงินก้อนนี้มาจากไหน บริษัทเรารวยนักหรอ ถึงให้เงินพนักงานอย่างนี้ได้ ให้เงินกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย แน่นอนเบื้องหลังมีโครงการที่น่าสนใจ จากการช่วยกันคิด จนได้วิธีการ คือพวกเราจะเอาเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ไม่ว่าเศษกระดาษ เศษของเหลือใช้ ในบริษัทที่พนักงานร่วมกันรับผิดชอบ แล้วนำไปขายได้เงินมาก็นำเข้ากองทุน เพื่อให้เป็นเงินกู้แก่พนักงาน นอกจากจะได้เงินมาง่ายๆ องค์กรของเรายังได้ทำ 5 ส. เป็นด้วยในตัว นี่เป็นวิธีคิดที่เราทำปฏิบัติกันมานาน"
‹ Back
Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
สำนักงานเชียงใหม่ เลขที่ 164/98 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow