บี วีน่อม

Product Description

บี วีน่อม
เป็นของเหลวไม่มีสีเป็นสารประกอบประเภทโปรตีนเชิงซ้อนผลิตจากต่อมพิษมา เคลือบเหล็กในพิษของผึ้งจะอยู่ส่วนปลายช่องท้อง เชื่อมต่อมาที่เหล็กใน โดยผึ้งจะใช้กล้ามเนื้อท้องในการควบคุมต่อมพิษและเหล็กใน โดยผึ้งที่เราจะใช้เก็บพิษคือผึ้งงาน โดยผึ้งงานจะทำหน้าที่เก็บเกสรเก็บน้ำหวานและปกป้องรัง
บี วีน่อม ออยล์ มาสสาจ 15 กรัม

บี วีน่อม ออยล์ มาสสาจ 15 กรัม


บี วีน่อม นูเทรียนบาล์ม 45 กรัม

บี วีน่อม นูเทรียนบาล์ม 45 กรัม


บี วีน่อม นูเทรียนบาล์ม 12 กรัม

บี วีน่อม นูเทรียนบาล์ม 12 กรัม


Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
สำนักงานเชียงใหม่ เลขที่ 164/98 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow