รางวัล Prime Minister's Export Award 2018 สาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)

31/8/2018


คุณทรัพย์พร และคุณฉัตรพันธุ์ ตันติพงษ์ ทายาทธุรกิจรุ่นที่ 2 บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด ขึ้นรับรางวัล Prime Minister's Export Award 2018 สาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) กับท่านนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ คะ
.
สำหรับรางวัล PM Award ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ที่ผู้ประกอบการจะได้รับการรับรองจากภาครัฐ และสามารถนำมาการันตีสร้างความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ที่ผ่านมายังเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ในระดับสากลได้ เพราะเป็นรางวัลที่แสดงถึง “ภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐาน” ของสินค้าและบริการไทย โดยรางวัลในปีนี้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของธุรกิจไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่แบบ Value-based Economy ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก (Connect to the World) เชื่อมโยงกับการส่งเสริม และยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในอนาคต‹ Back
Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
สำนักงานเชียงใหม่ เลขที่ 164/98 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow