ศิริพร ตันติพงษ์ ทำธุรกิจ อย่างไรไม่ท้อถอย

26/11/2009


ที่มา : หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

"ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในยุคที่โรคภัยไข้เจ็บผุดเกิดมากมาย จังหวัดเชียงใหม่เองนับว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่ใหญ่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องด้วยอากาศและภูมิประเทศค่อนข้างได้เปรียบจังหวัดอื่นๆ ดังนั้น จึงมีผู้ประกอบการที่เห็นช่องว่างของตลาดลงทุนทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพราะสุขภาพคงจะมีมาอยู่อย่างต่อเนื่อง""

นางศิริพร ตันติพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด นักธุรกิจนักบริหารที่มีความสามารถด้านการตลาดพร้อมพ่วงด้วยตำแหน่งทางสังคมอีกมากมายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยขณะนี้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกชมรมผู้ประกอบการสตรีภาคเหนือ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายจ้างคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ของสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายจ้างคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนายกสมาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ให้สัมภาษณ์กับเชียงใหม่ธุรกิจถึงหลักแนวทางบริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ตนเองถนัด สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผึ้งนั้นนับว่ามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ปี 2530 ในการทำการตลาด โดยเริ่มต้นทำตลาดในประเทศต่อมาแสวงหาตลาดเพิ่ม โดยการออกงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของกรมส่งเสริมการส่งออกที่จัด เราจึงได้ลูกค้าจากงานต่างๆ มาทำให้เรามีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยและภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดี น้ำผึ้งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช่นกันก็ได้รับการตอบรับสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามก็ใช่ว่าจะอยู่หยุดนิ่ง ได้เพราะตลาดมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเราต้องทำตลาดเชิงรุก อาทิเช่น หาตัวแทนจำหน่ายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึงคลอบคลุมรวมถึงออกงานแฟร์ทั้งในและต่างประเทศตลอดทั้งปี ปัจจุบันเจ้าของธุรกิจจะขยายตลาดเพิ่ม ต้องทำงานหนัก สร้างทีมงานให้เข้มแข็งและการไปพบลูกค้าในปัจจุบัน ลูกค้าต้องการได้รับคำแนะนำ ต้องการการพูดเพราะๆ ท่าทีที่นุ่มนวล อ่อนน้อมถ่อมตน ดูแลลูกค้าอย่างดี

สำหรับบทบาท ของการเป็นผู้นำของผู้หญิงยุคนี้ แม้ว่าปัจจุบันผู้หญิงจะเก่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องได้โอกาสจากครอบครัวและสามีเราด้วย ให้โอกาสเราเดินเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วย โดยส่วนตัวพี่เองเราจะเดินหน้าในเรื่องการตลาด เพราะฉะนั้น ก็จะให้เกียรติในการตัดสินใจ ว่าเราจะวางแผนอย่างไรในการตลาด เพราะว่าในทุกวันนี้ ผลิตเก่ง ขายไม่เก่ง ก็อยู่ไม่ได้ ขายเก่ง ผลิตไม่เก่ง ก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้น 2 คน ก็ต้องประสานกัน ดังนั้น สามีพี่ก็จะดูทางโรงงานในการผลิตส่วนพี่จะดูการตลาดประสานเดินทางไปในทางเดียวกันธุรกิจจึงจะประสบความสำเร็จ ส่วนคติในการทำธุรกิจคือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วก็ต้องมีกำลังใจในการที่จะทำ บางครั้งลูกค้าตำหนิเรา เราก็ต้องคิดบวกยอมรับและไม่ท้อถอย การคิดเชิงบวกจะทำให้มีความสุขในการทำงาน เป็นพลังที่ดีที่สุด ศิริพร กล่าวปิดท้ายการสนทนา
‹ Back
Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
สำนักงานเชียงใหม่ เลขที่ 164/98 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow