ทำไมถึงต้องผลิตภัณฑ์ผึ้งของ
Bee Products Thai Brand

ผลิตภัณฑ์ผึ้ง แบรนด์ บีโปรดักส์ไทย (Bee Product Thai Brand) เป็นผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่ดีต่อสุขภาพได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย เนื่องจากเราใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อเก็บเกี่ยวและคัดสรรผลิตภัณฑ์ผึ้งคุณภาพ...

Read More ..


Green Clean Safety


Our “Bee Product Thai Brand” is 100% local Thai honey. Our natural honey derives from the neciar of many types of flowers especially in the purest northern part of Thailand like Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, You can ensure for premium quality, food safety and high nutrition for health, certified by ISO22000:2005, GMP & HACCP Codex and HALAL.,

Best Seller
Longan Honey

Longan Honey

Longan Honey is the most famous and unique honey of Thailand. Our Longan Honey is collected under clean and food safety environment. It has a strong fruity scent and unique taste with dark brown color, suitable for cooking, mixing with coffee or tea....
Recommended
Bee Pollen

Bee Pollen

Bee Pollen Provides the comprehehensive minerals, vitamins B-complex, A, C, D and E as well as essential amino acids. Our bee pollen tablets a great source of protein equally to diary and meat...
New Product
Honey Cream

Honey Cream

The honey cream products specially spread the bread and croissants and can mix with yogurt and salad. Honey cream enrich with pollen and crystallize by nature. You can enjoy delicious tasting....


News & Knowledge
   
   
   
   
 

Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

Bee Products Industry Co.,Ltd.
Office 164/98 Changklan Rd. Muang Chiangmai 50100 THAILAND
Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow