9 สิงหาคม “วันผึ้งโลก” (World Bee Day) สำหรับลูกค้าคนรักผึ้งห้ามพลาด‼️ beeproductsthai ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน เที่ยวชมงาน วันผึ้งโลก ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) คะ

9/8/2018


‹ Back
Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.

บริษัท บี โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
สำนักงานเชียงใหม่ เลขที่ 164/98 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow